Platteland in de stad

IMG_20170608_084331

Zurenborg, de Dageraadplaats, de Cogels-Osylei… Die plekken in Antwerpen waren al trendy, hip en chic. En nu komen daar nog lofts, appartementen en huizen bij. De ommuurde site van zowat acht hectare van het voormalige Militair Hospitaal wordt een oase in ‘t Stad. Welkom in ’t Groen Kwartier.

Via haar autonome gemeentebedrijf AG VESPA startte de Stad Antwerpen een publiek-private samenwerking op. Het concept van de architecten Stéphane Beel en Lieven Achtergael won de wedstrijd. Hun masterplan haalde het door de aandacht voor de historiek van de site, het verkeersluwe, groene karakter en de openheid naar de omliggende omgeving, zonder de gesloten identiteit te verliezen. Een nieuwe long voor Antwerpen was een feit. Beel & Achtergael ontwierpen een autovrij park, waarin ruimte, rust en leefkwaliteit voorop staan. Zij voorzagen een 400-tal wooneenheden, van kleine appartementen over betaalbare sociale woningen tot individuele huizen met een tuin of een terras. Daarnaast zijn er ook gebouwen met een commerciële en socioculturele invulling.

De dualiteit tussen oud en nieuw: een architecturaal spel met contrasten.

Lieven Achtergael: “Doorzichten, perspectieven en groen en integratie in het omliggende weefsel, bepalen de inplanting en uitsnijding van de nieuwe volumes. De precieze nevenschikking van deze volumes brengt bestaand en nieuw in evenwicht.” Een evenwicht dat subtiel speelt met contrasten, want nieuwe gebouwen moeten de bestaande, ernaast liggende architectuur niet noodzakelijk kopiëren om zich te integreren. Het is veel interessanter om nieuwbouw ook als een ‘nieuw’ hedendaags werk te laten zien.

Lees het volledige artikel